REGLEMENT FITNESS

 • De fitness is enkel toegankelijk voor betalende sportende leden.

 • Minimum leeftijd = 16 jaar
  Tenzij onder begeleiding of aanwezigheid van ouders. (+ in samenspraak met de uitbaters)

  De ouders behouden de verantwoordelijkheid over het gedrag en welzijn van de kinderen.

 • Je draagt enkel zuivere fitness kleding. Draag aangepaste bovenkleding + aangepast schoeisel. (Lees: geen slippers)

 • Er worden altijd indoor sportschoenen gedragen in de fitness ruimte.

 • Gebruik steeds een handdoek.

 • De toestellen die je gebruikt worden steeds netjes en zuiver achtergelaten.

 • Halters, schijven of ander trainingsmateriaal wordt na gebruik terug op de voorziene plaats opgeruimd.

 • Geen sporttassen, kleding en ander persoonlijk materiaal in de fitness en sportzaal.

 • Omkleden in de voorziene kleedkamers.

 • De afsluiting rond de fitness niet gebruiken als stretchtoestel.

 • Ten laatste start je training een 1/2 uur voor sluitingstijd. 15 min. na sluitingstijd zijn de kleedkamers leeg.

 • Steeds de deur van de fitness ruimte sluiten.

 • De club kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk reglement.

REGLEMENT GROEPSLESSEN

 • GEEN toeschouwers en niet sportende leden in de zaal of kleedkamers.

 • Elk lid is verplicht om deelname aan een les online te reserveren.

 • Bij méér dan drie maal per maand niet te annuleren voor een groepsles, zal men de opeenvolgende maand één week niet kunnen reserveren.

 • Wanneer er een les beëindigt wordt, gelieve de zaal te verlaten en plaats te maken voor de volgende les.

 • Als er een les of training bezig is in de sportzaal, dan wacht men in de cafetaria of kleedkamers.

 • De lesgever of andere verantwoordelijke is een kwartier voor de training/les aanwezig.

 • Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden. Lees regelmatig de reglementen op aanpassingen.

  Het nieuwe reglement vervangt steeds het oude. 5 september 2018.

  Exxxtreme Sports.

REGLEMENT VECHTSPORTEN

 • Als er een les of training bezig is in de sportzaal, dan wacht men in de cafetaria of kleedkamers.

 • De lesgever of andere verantwoordelijke is een kwartier voor de training/les aanwezig.

 • Elke trainer en/of lesgever is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van kleedkamers en trainingszaal.

 • Elke trainer, lesgever en clubleden dienen te verzekerd zijn.

 • Het is verboden de sportvloer te betreden met eender welk schoeisel.

 • Steek uw schoeisel in uw sportzak of tas.

 • Er wordt niet tijdens de trainingen kriskras door de zaal gelopen.

 • Je toont respect voor alle lesgevers, leden, toeschouwers en andere sporten.

 • De kleedkamer is geen vergaderzaal of een badhuis. Hou het aangenaam voor iedereen.

 • Als u zich naar de kleedkamers begeeft, loop aan de linkerkant van de zaal.
  Bij het verlaten van de kleedkamers loop je aan de rechterkant van de zaal.

 • Enkel sporteigen kleding en materiaal mag in de zaal meegenomen worden.

 • Tijdens een training leg je alle materialen en voorwerpen netjes aan de zijkant tegen de muren van de zaal.

 • Geen sportzakken of tassen in de zaal.

 • Eigen dranken zijn niet toegelaten. Je kan water en dergelijke in de cafetaria van onze zaal kopen.

 • Neem steeds uw drank mee de zaal in tijdens de trainingen. Zo vermijden we onnodig over en weer geloop in en naar de kleedkamers.

 • Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee als je komt trainen. (Diefstal)

 • In de sportzaal en kleedkamers wordt niet gegeten.

 • Alle afval in de vuilbak.

 • Algemeen rookverbod.

 • Alcohol, drugs en andere stimulerende middelen zijn ten strengste verboden.

 • Onder invloed van een of andere bovenstaande middelen wordt er niet gesport of lesgegeven.

 • GEEN toeschouwers en niet sportende leden in de zaal of kleedkamers.

 • De zaal en kleedkamers worden netjes achtergelaten.

 • In de omgeving van de zaal, op de straat en toegang tot de zaal wordt er geen overlast veroorzaakt. (lawaai, vuil, …)

 • De trainers zijn steeds verantwoordelijk voor hun leen en sympathisanten.

 • Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden. Lees regelmatig de reglementen op aanpassingen. Het nieuwe reglement vervangt steeds het oude. 7 maart 2019. Exxxtreme Sports

 • Iedereen die sport bij ExXxtreme Sports The Gladiators, is verplicht (zonder uitzondering) zicht te verzekeren bij het VVA. Er mag geen sport beoefend worden zonder een geldige licentie (verzekeringsbewijs).